organizátor podujatia www.amedi.sk
52. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
GALANDOVE DNI
Miesto konania
Aula Magna
JLF UK v Martine Malá Hora 4A, Martin
Termín podujatia
27.-28.01.2022
Koniec registrácie 25. 01. 2022
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 20. 12. 2021 na e-mail:
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA • galandovedni@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)

ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEĽSKÚ SEKCIU
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 20. 12. 2021 na e-mail:
Mgr. Martina Urbanová Matušovičová • matusovicova.urbanova@unm.sk

JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický

E-POSTERY
-  e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
-  veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 – na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
-  súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu galandovedni@gmail.com v termíne do 20. 1. 2022
   aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté
   z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
-  poster už nie je potrebné tlačiť
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal