organizátor podujatia www.amedi.sk
Live stream webinár pre imuno-alergológov
8. BURZA IMUNODEFICIENCIÍ
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0903 224 625
marketing@amedi.sk
ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Biologická liečba v manažmente primárnych imunodeficiencií
1. Miloš Jeseňák: Biologická liečba – všeobecný úvod  15 min
2. Štefan Raffáč: Biologická liečba cytopénií  15 min
3. Peter Čižnár: Biologická liečba imunodysregulačných stavov 15 min
4. Miloš Jeseňák: Biologická liečba v manažmente komplementopatií 15 min
5. Martin Hrubiško: Biologická liečba a riziko sekundárnych imunodeficiencií 15 min
6. Miloš Jeseňák: Biologická liečba autoinflamačných ochorení 15 min

Diskusia

Podujatie je zaradené do kreditného systému

Za sledovanie live streamu Vám budú pridelené 2 kredity.

Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu.

Následne môžete získať ďalšie 2 kredity za správne vyplnenie AD testu.

Záznam z prenosu a AD test bude sprístupnený na stránke po dobu 6 mesiacov. Pri sledovaní záznamu môžete získať kredity len po úspešnom vyplnení AD testu.

Partneri
Ďakujeme.
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal