Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Neurologický spolok Kramáre
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SEKCIA PRE SCLEROSIS MULTIPLEX PRI SNeS
II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK
a Univerzitnej nemocnice Bratislava
A-medi management
8. DNI DEMYELINIZAČNÝCH OCHORENÍ
Pod záštitou Andrey Kalavskej ministerky zdravotníctva SR
Miesto konania
Hotel Bratislava
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk@amedi.sk
Organizačný výbor
prof. MUDr Peter Valkovič, PhD.
prezident kongresu
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
čestná prezidentka kongresu
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
predsedníčka výboru
darinaslezak@gmail.com

MUDr. Anna Cvengrošová

MUDr. Martin Karlík, PhD.
MUDr. Slavomíra Kováčová
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
MUDr. Ingrid Menkyová
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Natália Šabíková
MUDr. Veronika Šefčíková
MUDr. Jana Švantnerová
MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Vedecký a programový výbor
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Anna Cvengrošová
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, Csc.
MUDr. Slavomíra Kováčová
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Iveta Lisá, PhD.
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
MUDr. Darina Slezáková, PhD.
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Marianna Vitková, PhD.

Organizačný sekretariát
Mgr. Klára Steiningerová
steiningerova@amedi.sk
0911 038 002, 02/ 556 472 47
A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal