event organizer www.amedi.sk
SK EN
9th NEONATOLOGY ONLINE CONFERENCE IN KOŠICE
Need help?
Contact us
+421 948 059 239
melisova@amedi.sk
PROGRAM
 


14:00 – 16:00  Monday June 8th/ pondelok 8. jún

Steven Donn, Peter Krcho

 Steven Donn
   Medico-Legal Implications of Hypothermic Neuroprotection for HIE
   Medicínske legálne aspekty HIE a celotelovej hypotermie

 Peter Krcho
   Case Report - MAS, Hypothermia and Ventilatory support
   Kazuistika – MAS, hypotermia a ventilačná podpora

 Steven Donn
   BPD: Equipoise in the Era of Evidence?
   BPD: Rovnováha v čase EBM?


14:00 – 16:00  Tuesday June 9th/ utorok 9. jún
István Seri, Peter Krcho, Denise Araujo Lapa 

 István Seri
   Hemodynamics, Shock, Treatment of Neonatal Hypotension
   Hemodynamika, šok a liečba neonatálnej hypotenzie

○ Denise Araujo Lapa
   
Fetoscopy for meningomyelocele repair: past, present and future
   Fetoskopická korekcia meningomylokély: minulosť, súčasnosť a budúcnosť

 Peter Krcho
   Neonates after Intrauterinne Interventions
   Novorodenci po intrauterinnej intervencii

 István Seri
   Predictive Modeling in Neonatology and Precision Medicine
   Prediktívne modelovanie v neonatológii a precízna medicína


14:00 – 16:00  Wednesday June 10th/ streda 10. jún
Samir Gupta, Peter Krcho

 Samir Gupta
   Systemic echo assessment of right ventricular function
   Ultrasonografické zhodnotenie funkcie pravej komory

 Samir Gupta
   Decision making in Pulmonary hypertension and RV dysfunction
   Rozhodovanie pri PPHN a dysfunkcii pravej komory

 Peter Krcho
   PPHN (increased PVR) - treatment possibilities (NOiNO)
   PPHN (zvýšená PVR) – možnosti liečby (NOiNO)

 Samir Gupta
   Early targeted treatment of PDA
   Včasná cielená liečba PDA


14:00 – 16:00  Thursday June 11th/ štvrtok 11. jún
David Adamkin, Václav Sebroň

 David Adamkin
   Mothers milk and fortification for VLBW infants
   Materské mlieko a možnosti fortifikácie u nezrelých novorodencov

 Václav Sebroň
   Unusual Case of NEC
   Atypický priebeh NEC

 David Adamkin
   Enteral nutrition strategies in the NICU
   Stratégie enterálnej výživy na JVSN a JIRS


14:00 – 16:00  Friday June 12th/ piatok 12. jún
Thomas Wiswell, Václav Sebroň, Jan Melichar 

 Thomas Wiswell
   FIRS and Brain Injury in the Term Neonate
   FIRS a poškodenie CNS u donosených novorodencov

 Václav Sebroň, Jan Melichar 
   Bedside Neonatal Ultrasonography - noninvasive verification of the central lines
   USG pri lôžku – verifikácia polohy centrálnych katétrov

 Thomas Wiswell
   Meconium Aspiration Syndrome: State of the Art in Prevention and Management
   MAS – Možnosti prevencie a liečby


Partners
Thank you.
Main partners
Partners
©2020 www.amedi.sk, All rights reserved
No part of this site may be reproduced without the written permission of the author!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal