Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Sekcia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV
27. - 28. 9. 2019
Miesto konania
Hotel Thermalpark
Gabčíkovská cesta, 929 01 Dunajská Streda
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
PRIHLÁŠKA K AKTÍVNEJ ÚČASTI
Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom
prosím zasielajte do 15. 08. 2019:

• elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
• mailom na marketing@amedi.sk.

• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
• Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU PREZENTÁCIE PÔVODNEJ PRÁCE
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU PREZENTÁCIE TEORETICKÉHO CHARAKTERU
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal