Endocrinology Education Forum II. - Kazuistiky v endokrinológii - amedi.sk
UPOZORNENIE! V piatok 6. augusta 2021 od 11.00h. bude prebiehať plánovaná údržba servera a stránka môže byť dočasne nedostupná.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Webinár pre endokrinológov
Endocrinology Education Forum II. - Kazuistiky v endokrinológii
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Za sledovanie live streamu Vám budú pridelené 2 kredity. Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia.
Za úspešné vyplnenie AD testu môžete získať ďalšie 2 kredity.

Program

Predsedníctvo: I. Lazúrová, P. Vaňuga

16:00 - 16:15 D. Michalko, J. Figurová, Š. Soták, M. Felšoci, I. Lazúrová
Rýchlo progredujúca kvadruparéza u mladého diabetika

16:15 - 16:30 J. Hrabčáková
Pagetova choroba

16:30 - 16:45 J. Horváth-Berčíková
Hyperparatyreóza - kazuistika

16:45 - 17:00 I. Ságová, P. Vaňuga
Srdcové zlyhávanie ako prvotný prejav akromegálie

17:00 - 17:15 B. Purgátová
Zriedkavé ochorenia štítnej žľazy

17:15 - 17:30 V. Házi Schenk
Makroadenóm hypofýzy v pozadí akútnej enteritídy

17:30 - 17:45 K. Plauterová
Známa alebo menej známa príčina hypokorticizmu?

17:45 - 18:00

M. Porubská, T. Valkovičová, S. Kiňová, P. Ponťuch
Izolovaná trikuspidálna 
regurgitácia ako prvý prejav
neuroendokrinného tumoru

Diskusia

Podujatie je organizované v spolupráci so spoločnosťou Merck. Spoločnosť Merck nezasahovala do obsahu a tvorby odborného programu podujatia.

MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
SK-NONT-00008©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal