Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie
Miesto konania
Lindner Hotel Gallery Central
Metodova 4, 821 08 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
Poplatky lekári:
Registračný poplatok: 50 eur
Diskusný večer 3. 6. 2022: 30 eur
Obed 4. 6. 2022: 20 eur

Poplatky sestry:
člen SKSAPA: 14 eur
nečlen SKSAPA: 20 eur


Diskusný večer 3. 6. 2022: 30 eur


Obed 4. 6. 2022: 20 eur


Spôsob platby:

  • Po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry
  • V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
  • V hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
  • Online registrácia nutná vopred

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME a SKSAPA. Účastníci podujatia dostávajú na záver certifikáty o účasti.

VAŠU ÚČASŤ JE MOŽNÉ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR DO 1. 5. 2022.
PO TOMTO TERMÍNE SÚ UHRADENÉ POPLATKY NEVRATNÉ.

Všetky poplatky spojené s konferenciou musia byť uhradené vopred, najneskôr do 28. 5. 2022.
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal