organizátor podujatia www.amedi.sk
SK EN
IX. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ ONLINE KONFERENCIA
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 948 059 239
melisova@amedi.sk
14:00 – 16:00  Monday June 8th/ pondelok 8. jún
Steven Donn, Peter Krcho

• Steven Donn
   Medico-Legal Implications of Hypothermic Neuroprotection for HIE
   Medicínske legálne aspekty HIE a celotelovej hypotermie

• Peter Krcho
   Case Report - MAS, Hypothermia and Ventilatory support
   Kazuistika – MAS, hypotermia a ventilačná podpora

• Steven Donn
   BPD: Equipoise in the Era of Evidence?
   BPD: Rovnováha v čase EBM?
14:00 – 16:00  Tuesday June 9th/ utorok 9. jún
István Seri, Peter Krcho, Denise Araujo Lapa

• István Seri
   Hemodynamics, Shock, Treatment of Neonatal Hypotension
   Hemodynamika, šok a liečba neonatálnej hypotenzie

 Denise Araujo Lapa 
   Fetoscopy for meningomyelocele repair: past, present and future
   Fetoskopická korekcia meningomylokély: minulosť, súčasnosť a budúcnosť


• Peter Krcho
   Neonates after Intrauterinne Interventions
   Novorodenci po intrauterinnej intervencii

• István Seri
   Predictive Modeling in Neonatology and Precision Medicine
   Prediktívne modelovanie v neonatológii a precízna medicína

14:00 – 16:00  Wednesday June 10th/ streda 10. jún
Samir Gupta, Peter Krcho

• Samir Gupta
   Systemic echo assessment of right ventricular function
   Ultrasonografické zhodnotenie funkcie pravej komory


 Samir Gupta
   Decision making in Pulmonary hypertension and RV dysfunction
   Rozhodovanie pri PPHN a dysfunkcii pravej komory


• Peter Krcho
   PPHN (increased PVR) - treatment possibilities (NOiNO)
   PPHN (zvýšená PVR) – možnosti liečby (NOiNO)


• Samir Gupta
   Early targeted treatment of PDA
   Včasná cielená liečba PDA

14:00 – 16:00  Thursday June 11th/ štvrtok 11. jún

David Adamkin, Václav Sebroň

• David Adamkin
   Mothers milk and fortification for VLBW infants
   Materské mlieko a možnosti fortifikácie u nezrelých novorodencov


 Václav Sebroň
   Unusual Case of NEC
   Atypický priebeh NEC


• David Adamkin
   Enteral nutrition strategies in the NICU
   Stratégie enterálnej výživy na JVSN a JIRS
14:00 – 16:00  Friday June 12th/ piatok 12. jún
Thomas Wiswell, Václav Sebroň, Jan Melichar 

• Thomas Wiswell
   FIRS and Brain Injury in the Term Neonate
   FIRS a poškodenie CNS u donosených novorodencov

• Václav Sebroň, Jan Melichar 
   Bedside Neonatal Ultrasonography - noninvasive verification of the central lines
   USG pri lôžku – verifikácia polohy centrálnych katétrov

• Thomas Wiswell
   Meconium Aspiration Syndrome: State of the Art in Prevention and Management
   MAS – Možnosti prevencie a liečby

Partneri
Ďakujeme.
Hlavní partneri
Partneri
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal