organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
KAZUISTIKY V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
POKYNY PRE AUTOROV
 • prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na melisova@amedi.sk najneskôr do 14. 3. 2021
 • všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
 • formulujte prednášku na max. 10 minút.
 • trvanie diskusie max. 5 minúty.
 • majte na pamäti, že počas 10 minút môžete ukázať do cca 13 slidov.
 • kazuistika nemá obsahovať dlhý prehľad súčasných poznatkov. Tieto si môžete pripraviť ako „zálohu“ do diskusie.
 • prezentácie musia obsahovať vyhlásenie o konflikte záujmu
 • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
 • záznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia
 • akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
 • abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
 • o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavení programu
 • názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY  

1. Hodnotenie odbornou porotou (vedecký, programový výbor) 
Autor výhernej kazuistiky bude honorovaný
nasledovne:
prvé miesto 100 €
druhé miesto 80 €
tretie miesto 50€
Výsledky tejto kategórie budú vyhlásené hneď
po skončení podujatia.

2. Hodnotenie publika 
Autori víťazných prác získajú odbornú publikáciu.
V pondelok 12.4. rozošleme mailom všetkým účastníkom dotazník na hlasovanie o najlepšiu kazuistiku. Hlasovanie bude otvorené do piatku 16.4. Výsledky budú zverejnené na stránke podujatia a víťazov budeme kontaktovať.

Výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal