KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV FUNKČNÁ UROLÓGIA - amedi.sk
Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská urologická spoločnosť
KONFERENCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV
FUNKČNÁ UROLÓGIA
16. - 17. 11. 2018
Miesto konania
Holiday Inn
Športová 568/2, 010 10 Žilina
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Holiday Inn, Športová 568/2, 010 10 Žilina
Vážené kolegyne a kolegovia.Vážené kolegyne a kolegovia.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti sa rozhodol, že v rámci „šetrenia„ času a finančných prostriedkov spojí organizáciu dvoch významných odborných podujatí do jedného víkendového stretnutia slovenských urológov 16. a 17. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline.
16. novembra 2018 sa uskutoční Konferencia neštátnych urológov s bohatým odborným programom.
Druhý ročník konferencie „Funkčná urológia – multidisciplinárne sympózium sa bude konať 17. novembra 2018.
Prvý ročník tohto podujatia mal novú platformu, ktorej princípom bolo otvorenie vzdelávania v oblasti funkčnej urológie pre všetkých, ktorí sa touto problematikou zaoberajú v rámci diagnostiky a liečby pacientov resp. patria k farmaceutickým alebo prístrojovým firmám, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou aktivít v tejto oblasti. Vzhľadom k tomu, že tento princíp sa na minuloročnom podujatí osvedčil, pripravuje Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti v tomto duchu aj terajšie podujatie. Odborný program budú tvoriť významní domáci i zahraniční prednášatelia z Českej republiky resp. Anglicka.

Tešíme sa na Vašu účasť a podporu, ktorá bude dôležitá pre prípravu ďalších ročníkov konferencie pod záštitou Slovenskej urologickej spoločnosti.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal