Manažment pneumologického pacienta v pandémii COVID-19 - amedi.sk
UPOZORNENIE! V piatok 6. augusta 2021 od 11.00h. bude prebiehať plánovaná údržba servera a stránka môže byť dočasne nedostupná.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Odborný garant podujatia: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
Manažment pneumologického pacienta v pandémii COVID-19
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Za sledovanie live streamu Vám budú pridelené 2 kredity.
Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia.
___________________________________________________________________

Moderátor:
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

PROGRAM
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.:
Starostlivosť o pneumologického pacienta po prepustení z ústavnej liečby pre COVID-19

MUDr. Denisa Kavková, PhD.:
Bronchodilatačná liečba pre redukciu symptómov CHOCHP (nielen) v pandémii COVID-19

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH:
Pacienti s CHOCHP exacerbujú aj počas COVID éry - ako ich manažovať?

MUDr. Mária Drugdová:
Mepolizumab v našej klinickej praxi

Diskusia - komplexná farmakologická a nefarmakologická liečba pneumologického pacienta, odpovede na otázky účastníkov webinára
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal