Manažment reprodukčného zdravia pacientov so zápalovými reumatickými chorobami - online - amedi.sk
organizátor podujatia www.amedi.sk
Manažment reprodukčného zdravia pacientov so zápalovými reumatickými chorobami - online
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Odborný garant:
doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Za sledovanie live streamu Vám budú pridelené 2 kredity.
Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia.

Program :

Reprodukčné zdravie reumatických pacientov
Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD. – I. Interná klinika LF UK a UN, Bratislava

Asistovaná reprodukcia u pacientov s reumatickým ochorením
MUDr. Zuzana Behúňová, PhD. – GYN-FIV, Bratislava

Pohľad imunológa na problematiku reprodukčného zdravia u pacientov s reumatickými ochoreniami
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – ImunoVital Centrum, Bratislava

Diskusia
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal