organizátor podujatia www.amedi.sk
Online webinár pre pediatrov
Očkovanie počas pandémie Covid-19
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Odborný garant: MUDr. Pavol Šimurka, PhD. (FN Trenčín)

Program:
18:00-18:30 Prednáška: Očkovanie počas pandémie Covid 19
MUDr. Pavol Šimurka
18:30-19:00 Diskusia: Otázky a odpovede

K podujatiu sa viaže AD test s možnosťou získať 2 kredity.
Záznam prenosu a následný AD test bude sprístupnený na stránke po dobu 30 dní.

Navrhované témy a otázky do diskusie:
1. Ako mám postupovať, keď dôjde k oddialeniu očkovania proti detským infekčným chorobám a pneumokokom? Napríklad pri oddialení podania druhej alebo tretej dávky.
2. Môžem podávať súbežne vakcínu proti MMR, hexavalentú vakcínu a vakcínu proti pneumokokom? Ak nemôžem súbežne podávať tieto vakcíny (pri odložených očkovaniach), ktorú mám prioritizovať?
3. Očkovanie proti rotavírusom – ak mi hrozí, že dieťaťu nestihnem podať vakcínu do 24. respektívne do 32. týždňa, má význam ukončiť túto schému? Do akého veku sa môže ukončiť schéma vakcinácie proti rotavírusom?
4. Vakcinácia proti HPV – podáva sa v kohorte dvojdávková schéma. Mám niektorých pacientov, ktorým bola podaná pred rokom 4-valentná vakcína, očkovací kalendár mám ukončiť do jedného roka, ale 4-valentná vakcína už nie je dostupná. Ako mám postupovať? Akú vakcínu mám podať?
5. Ak hrozí, že pacient bude mať viac ako 1 rok medzi podaním prvej a druhej dávky HPv vakcíny? Je takáto schéma platná?
6. Ako mám očkovať deti, ktoré sú vo vysoko rizikovej skupine – napríklad po onkologickom ochorení alebo po splenektómii? Čo je teraz väčší benefit? Podať im odporúčané očkovania alebo všetko preložiť na neurčito?
7. Ako sa budú pozerať na alternatívne schémy očkovania poisťovne? Budú hradiť tieto očkovania? Alebo mám všetko, čo je mimo oficiálny kalendár posielať do ambulancií rizikového očkovania?
8. Aký časový interval mám dodržať pri očkovaní dieťaťa, ktoré bolo COVID pozitívne?
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal