organizátor podujatia www.amedi.sk
Okrelizumab v liečbe sclerosis multiplex & Covid-19
Multidisciplinárny pohľad na manažment pacientov so sclerosis multiplex
Miesto konania
U vás doma
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
U vás doma,
Program:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
(Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice)

Sclerosis multiplex a Covid-19 z pohľadu infektológa 

(30 min)
MUDr. Marianna Vítková, PhD.,
(Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice)

Čo (ne)vieme o vzťahu SM a Covid-19? 

(20 min)
MUDr. Slavomíra Kováčová,
(Neurologická klinika FN, Nitra)

Praktický pohľad neurológa na aktuálny manažment liečby pacientov s SM 

(30 min)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,
(Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové)

Působení okrelizumabu na obranný potenciál nemocných s RS s důrazem
na infekci SARS CoV-2
(30 min)


M-SK-00000025
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal