Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Onko UROLOGICKÉ sympózium
Miesto konania
Residence Hotel & Club
198, 976 39 Donovaly
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Registračný poplatok: 60 €


Iné poplatky:
Diskusný večer 3. 4. 2020 20 €
Obed a občerstvenie 4. 4. 2020 15 €


Spôsob platby:
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 3. 2020)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 30420
SWIFT: UNCR SKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal