organizátor podujatia www.amedi.sk
Pod odbornou garanciou:
Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS
Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU UN Bratislava
– Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
ONLINE XXX. GETLÍKOV DEŇ
Celoslovenská pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
Termín podujatia
28. 05. 2020 - 27. 11. 2020
Koniec registrácie 27. 11. 2020
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
Program - Štvrtok 28. 5. 2020

PREDNÁŠKY PODPORENÉ SPOLOČNOSŤAMI

Prednášky podporené spoločnosťou PFIZER Luxembourg SARL

1.   Šimurka P., Maďarová L., Klement C., Avdičová M. (Trenčín):
      Očkovanie proti pneumokokom na Slovensku

2.   Mačaj M., Perďochová Ľ. (Bratislava):
      Dekáda s pneumokokový miotitídami po zavedení plošného očkovania
      pneumokokovou konjugovanou vakcínou


3.   Králinský K. (Banská Bystrica):
      Meningokokové infekcie – nové možnosti prevencie

Prednáška podporená spoločnosťou NUTRICIA

1.   El-Lababidi N. (Praha):
      Nadměrně vybíravé děti ve stravováníPREDNÁŠKY

1.   Hrstková H. (Brno):
      Anemie a vit. B12

2.   Kuchta M., Prokopová E., Daniš R. (Košice):
      Diagnostika v pediatrii ako detektívka a ako multiodborová spolupráca

3.   Strnová J., Ürge O. (Bratislava):
    „Vždy o krok vpredu“

4.   Králinský K. (Banská Bystrica):
      Medicína blízkej budúcnosti

5.   Tenora J. (Prostějov):
      Jedna ruka netleská

6.   Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Nedomová B., Budáčová J., Köppl J. (Bratislava):
      Diagnostické kritériá dysfunkcie orgánov u kriticky chorých detí

7.   Červeňová O., Černianska A. (Bratislava):
      Zdvojená oblička

8.   Ďurdík P., Šujanská A., Remeň L., Suroviaková S., Bánovčin P. (Martin):
      Poruchy dýchania u detí s neuromuskulárnym ochorením – ako postupovať

9.   Vargová V., Koľvek G. (Košice):
      IgA vaskulitída – čo potrebuje vedieť pediater

10. Chovancová D., Pejhorská Ľ., Pivarniková D., Pavelková M., Závodská Z. (Bratislava):
      Dlhodobé sledovanie rizikových novorodencov – spolupráca s VLDD

11. Malý T., Tenora J., Hálek J., Smolka V., Velgáňová Véghová M., Köcher M.,
      Michálková K., Geierová M. (Olomouc, Prostějov):
      Celý život (6 let) bez žaludku

12. Jakušová Ľ., Lietavová Z., Havlíčeková Z., Michnová Z., Bánovčin P. (Martin):
      Laktózová intolerancia od dojčeneckého veku po adolescentný vek

13. Michálek J. (Bratislava):
      Neklasická („late onset“) forma kongenitálnej adrenálnej hyperplázie
     – nezabúdame na ňu?

14. Kovaľ J., Čepelová S., Trenkler Stošeková M. (Prešov):
      Hospitalizácia detí s pertusis

15. Hrebík M., Goldschmidtová E., Straková Z., Klausmanová J. (Bratislava):
      Imunoprofylaxia  RSV u detí s VCHS

16. Kresánek J., Plačková S., Cagáňová B., Otrubová O. (Bratislava):
      Intoxikácie batériami

17. Bližnáková N., Kayserová H., Knapková M. (Bratislava):
     10 rokov novorodeneckého skríningu cystickej fibrózy v SR

18. Jankó V., Topoľský I. (Bratislava):
      Mýty a fakty o vitamíne D

19. Olekšák F., Ďurdík P., Turčan T., Bánovčin P. (Martin):
      Chronicky unavený pacient

20. Dobrovanov O., Králinský K. (Bratislava, Banská Bystrica):
      Sonografický skríning obličiek aktuálne – prenatálny alebo postnatálny?

21. Topoľský I., Furková K., Varmeďová K., Macková K. (Bratislava):
      Špecializačné štúdium v pediatrii. Kam smerujeme?

22. Neuschlová I., Vargová J. (Bratislava):
      Komplikácie zápalov pľúc v detskom veku

23. Gerinec A., Tomčíková D. (Bratislava):
      Zriedkavé systémové choroby s očnou symptomatológiou

24. Grešíková M., Sejnová D., Babala J. (Bratislava):
      Aktuálny manažment infantilných hemangiómov 

25. Šuba J., Böhmer F., Surovcová A., Trebatická J. (Bratislava):
      ADHD a depresívna porucha  

26. Frišťáková M., Janečková P., Kokavec M. (Bratislava):
      Rádiofrekvenčná ablácia a jej využitie pri liečbe niektorých kostných tumorov  

27. Hajdúk I., Malček J. (Bratislava):
      „Bemer terapia a jej využitie v podmienkach Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
      občanov so zdravotným postihnutím“  

28. Novotná O., Demetrová K., Ďubjaková P. (Bratislava):
      Použitie urodynamických vyšetrení v pediatrii

29. Nižňanská Z. (Bratislava):
      Hormonálna liečba v detskej gynekológii


©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal