organizátor podujatia www.amedi.sk
LIVE STREAM KONFERENCIA
Pediatria – keď COVID nie je hlavná téma
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
15.6.2021
15,00 – 16,30
1.   Resuscitácia ERC odporúčania 2021. Raffajová D., (MT)
2.   Faktory vplývajúce na zdravie a úmrtnosť detí. Kovaľ J. a kol., (PO)
3.   Materské mlieko ako pravdepodobná cesta prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy
      z matky na dieťa. Kerlik J., (BB)

      Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
4.   Potrebujeme ďalšie markery na verifikáciu infekcie u novorodencov? Krcho P., (KE)
      Prednáška podporená spoločnosťou Thermo Fisher Scientific
5.   Bolesti chrbta u detí a adolescentov. Vargová V., Banóová E., Drobňáková S., (KE)
6.   Uveitídy v detskom veku. Turoňová L., Kostková M., Bánovčin P., (MT)
Diskusia

16,30 - 18,00
7.   Infekcie močových ciest - oživenie našich vedomostí. Brndiarová M., (MT)
8.   Sondová enterálna výživa v klinickej praxi. Havlíčeková Z.
      Prednáška podporená spoločnosťou Nutricia
9.   Diferenciálna diagnóza polyúrie v ambulancii PLDD. Ferenczová J., (KE)
10. Udržiavacia intravenózna tekutinová liečba u detí. Koľvek G., Kubejová K., (KE)
11. Význam tretej najväčšej zložky materského mlieka - oligosacharidov (HMO).
      Kuchta M., (KE)
Diskusia

16.6.2021
15,00 – 16,30
1.   Indikácie na vyšetrenie fekálneho kalprotektínu v pediatrickej praxi.
      Havlíčeková Z., (MT)
2.   Pediatrické IBD a diéta. Petrášová M., Majlingová S., Tarcalová B., (KE)
3.   Diagnostika ABKM - robíme stále rovnaké chyby? Michnová Z., (MT)
4.   Potreba včasnej diagnostiky Duchenneovej svalovej dystrofie. MUDr. Petra Fuchsová
      Prednáška podporená spoločnosťou Bioxa
5.   Eozinofilná ezofagitída v pediatrii – súčasný pohľad na diagnostiku
      a liečbu (kazuistika). Kosorínová D., (MT)

Diskusia

16,30 - 18,00
5.   Lymfadenopátia častá dilema pediatra. Fajdelová M., Bileková T., (KE)
6.   Periférna lymfadenopatia a netuberkulózne mykobaktérie. Turčan T., (MT)
7.   Diferenciálna diagnostika urtikárie u detí. Petrovičová O., (MT)
8.   Ako správne identifikovať pacienta s autoinflamačným ochorením?
      Kapustová L., (MT)
9.   Čo (ne)vieme o liečbe detí s reumatickými ochoreniami? Kostková M.,(MT)
Diskusia
Partneri
Ďakujeme.
Hlavní partneri
Partneri
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal