Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Pfizer Luxembourg SARL, o.z., v spolupráci s Pediatrickým oddelením Nemocnice s poliklinikou Levice pod vedením prim. Daniely Virgovej Vás pozýva na
Pediatrický seminár 2017
13.03.2017
Miesto konania
Business hotel ASTRUM Laus
P.O.Hviezdoslava 5859/2A,
93401 Levice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME
Pasívna účasť – 4 kredity
Aktívna účasť – domáci autor prednášky 3 kredity
domáci spoluautor prednášky 2 kredity
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Registračný poplatok 0 €

Registrácia online TU kliknúť

Registrácia - Poštou na adresu: A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava,
Telefonicky: 02/5564 7247, 0911 038 002, e-mail: steiningerova@amedi.sk

Nepeňažné plnenie
Toto podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za coffee break vo výške 5,70 €.
Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal