Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
VAKCINOLÓGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO
MODELOVANIA V EPIDEMIOLÓGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM IV.
Miesto konania
JLF UK Martin
Edukačné centrum
Malá Hora 4B
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
VEDECKÝ VÝBOR WORKSHOPU
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

HLAVNÁ TÉMA
Vakcinológia a využitie matematického modelovania v epidemiológii osýpok

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 10 €
Platba v hotovosti pri registrácii.
(zahŕňa účasť na workshope, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 83101 Bratislava
Ing. Dana Lakotová, tel.: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk

PODUJATIE JE ZARADENÉ DO KREDITNÉHO SYSTÉMU CME - pasívna účasť 3 kredity 


©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal