organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia
Virtuálna škola Stroke
11. 5. 2021 | 25. 5. 2021
Termín podujatia
11. 5. 2021 | 25. 5. 2021
Koniec registrácie 25. 05. 2021
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
2. časť: 25. 5. 2021
čas: 14.00 – 16.30 hod.

Program:
14:00 – 14:15
Manažment CMP na Slovensku z pohľadu registra RES – Q, pravidlá hodnotenia pre ocenenie
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

14:15 – 15:05
Starostlivosť a liečba CMP v komplexnom centre:
1. Manažment pacientov s akútnou ischemickou CMP z primárneho do komplexného centra (kazuistiky pacientov z reálnej klinickej praxe)
– MUDr. Norbert Leško, PhD.

2. Liečba CMP v štandardných a neštandardných situáciách
– MUDr. Jozef Haring, MUDr. Miroslav Mako

15:10 – 15:30
Patofyziológia zmien hemostázy u pacientov s ochorením COVID-19
MUDr. Martin Sedmina

15:30 – 15:45
Cievna mozgová príhoda a COVID-19
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

15:45 – 16:10
Intravenózna trombolýza pri iCMP a zmeny v terapeutickej indikácii – pacienti vo veku 16 a 17 r. a nad 80 r., dopad zmien vo vekových hraniciach na výsledný stav pacienta
doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO

16:10 – 16:30
Diskusia
S finančnou podporou
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal