Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XI. Sympózium detskej oftalmológie
Miesto konania
Hotel Saffron
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 5554 7247
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Vedecký sekretariát
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie LF UK – DFNsP
Limbová 1, 833 40 Bratislava
tel.: +421 2 5937 1345, 41
e-mail: gerinec@dfnsp.sk

Organizačný výbor
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.
MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA
MUDr. Barbora Kostolná, PhD.
MUDr. Beáta Bušányová, PhD.
MUDr. Monika Gromová, PhD.
MUDr. Zuzana Prepiaková
MUDr. Iveta Elizová

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Lakotová
mobil: +421 903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal