XIV. SYMPÓZIUM DETSKEJ OFTALMOLÓGIE - amedi.sk
Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK
organizujú
XIV. SYMPÓZIUM DETSKEJ OFTALMOLÓGIE
31. 5. - 1. 6. 2019
Miesto konania
Holiday Inn
Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Holiday Inn, Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava
Organizátor

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK


Témy

Varia


Vedecký sekretariát

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK
Limbová 1, 833 40 Bratislava, tel.: +421 2 5937 1345, 41
e-mail: sekretariatkdo@dfnsp.sk


Organizačný výbor

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
MUDr. DanaTomčíková, PhD., MHA
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA
MUDr. Barbora Kostolná, PhD.
MUDr. Zuzana Prepiaková, PhD.
MUDr. Monika Gromová, PhD.
MUDr. Ana Sharashidze, PhD.
MUDr. Iveta Elízová
PhDr. Mária Reichwalderová


Čestné predsedníctvo

prof. MUDr. Blanka Brúnová, DrSc.
prof. MUDr. Rudolf Autrata PhD., MBA
MUDr. Miroslav Dostálek, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MPH
doc. MUDr. Ladislav Kužela PhD., MHA
Mgr. Jana Sedláková, dipl.s.
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. 

Partneri
Ďakujeme.
Hlavný partner
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal