Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS
pod odbornou garanciou:
FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR BRATISLAVA
REG. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
XVI. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR
20. 3. 2019
Miesto konania
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Odborný program:
08:00 – 09:00 Registrácia
09:00 – 09:10 Otvorenie
09:10 – 15:55 Odborný program
15:55 – 16:00 Záver konferencie

Formy prezentácie:
prednášky (dĺžka prednášky 15 minút) 
postery (120x80 cm) – jeden z autorov bude referovať max. 5 minút pri posteri

Technické vybavenie:
LCD projektor

Prihláška na aktívnu účasť:
Prihlášku na aktívnu účasť spolu s abstraktom zasielajte prostredníctvom online registrácie
na email marketing@amedi.sk najneskôr do 2. 3. 2019

Abstrakt je potrebné vyplniť podľa priloženej predlohy a pokynov.
Zo súhrnov bude vydaný zborník.

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je hodnotené kreditmi ARS CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
                            6 kreditov
Aktívna účasť:
Prvý autor prednášky/posteru: + 10 kreditov
Dvaja spoluautori:                     + 5 kreditov

Konferenčný poplatok:
prevodom pri registrácii
členovia SEVS 8 EUR 16 EUR
ostatní 12 EUR 24 EUR

Spôsob platby:
• prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 20319 • SWIFT: UNCRSKBX • Poznámka: meno účastníka

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 15. 3. 2019. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

• v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal