XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR - amedi.sk
Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS
v spolupráci s
Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR
Miesto konania
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3
záštitu nad podujatím prevzali:
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor SZU
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. – hlavný hygienik SR

Vedecký výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
prof. RNDr. Jozef Pastorek, DrSc.
Mgr. Ing. Zuzana Sirotná
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

Organizačný výbor
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. Mária Bartušová, PhD.
Mgr. Veronika Rechtoríková, PhD.
PhDr. Denisa Richterová, PhD.
Mgr. Lucia Fábelová, MPH

Odborné témy
Pokroky mikrobiologickej a epidemiologickej surveillance infekčných ochorení príslušných NRC.
Aplikácia nových laboratórnych metód v diagnostike prenosných ochorení.
Molekulárno-biologické metódy a ich využitie v NRC.
Informácie o účasti na celoštátnych a medzinárodných projektoch.
Spolupráca v sieťach prenosných chorôb v rámci EÚ a SZO.
Aktuálna epidemiologická situácia.
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal