Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XVIII. ročník odbornej konferencie
XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR
Miesto konania
Hotel Stupka
TÁLE okr. Brezno
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Potvrdenie o účasti

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť
10.11.2017      5 kreditov
11.11.2017      3 kredity

Aktívna účasť
zahraničný autor prednášky                              15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)    10 kreditov
domáci autor prednášky                                   10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)           5 kreditov

10. september 2017
prihláška na aktívnu účasť s abstraktom

20. september 2017 prihláška na pasívnu účasť

Zasielanie prihlášok

Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 10. 9. 2017.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk.
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Štruktúra abstraktu

Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

Pasívna účasť
Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 20. 9. 2017.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky.
Online registrácia na www.amedi.sk 

A-medi management, s. r. o. - Ing. Dana Lakotová

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, tel./fax: 421 2 5564 7247
mobil: +421 903 224 625, e-mail: marketing@amedi.skwww.amedi.sk
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal