Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XVIII. ročník odbornej konferencie
XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR
Miesto konania
Hotel Stupka
TÁLE okr. Brezno
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Konferenčný poplatok

Členovia SEVS Nečlenovia
10. - 11. 10. 2017 15 € 30 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

Spôsob platby
• prevodom na účet
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 111017
SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii

Iné poplatky 10. 10. 2017 11. 10. 2017
Obed 5 € 5 €
Večera  5 €
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal