Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XVIII. ročník odbornej konferencie
XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR
Miesto konania
Hotel Stupka
TÁLE okr. Brezno
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Vedecký výbor konferencie

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

MUDr. Erika Bőhmová
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Andrea Kološová
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
MUDr. Pavol Lokša
Mgr. et Mgr. Adriana Mečochová
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Blažena Pohančaníková
DAHE Ivana Pásztorová
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal