Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XX. Červenkove dni preventívnej medicíny
Podujatie sa koná pod záštitou prof. MUDr. Ivana Rovného PhD., MPH - hlavného hygienika SR
Miesto konania
Hotel STUPKA
976 81 Horná Lehota-Tále
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 5554 7247
0903 224 625
marketing@amedi.sk
ODBORNÉ TÉMY

- Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, opatrenia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva,
  plnenie NIP)

- Alimentárne nákazy
- Epidémie, kazuistiky
- Surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení
- Prevencia nemocničných nákaz
- Skúsenosti so zabezpečovaním opatrení pri výskyte nákaz spôsobených rezistentnými mikroorganizmami v ZZ
- Epidemiológia chronických neprenosných ochorení
- Varia
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal