Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN Košice
a XI. DÉMANTOV DEŇ
20. jún 2019
Miesto konania
Aula LF UPJŠ
SNP 1, Košice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Aula LF UPJŠ, SNP 1, Košice
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
pod odbornou garanciou
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
RÚVZ Košice

usporiadajú


XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ
DEŇ LOUISA PASTEURA


Organizačný výbor:
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.

_________________________________________________


Slovenská pediatrická spoločnosť
pod odbornou garanciou
Detská fakultná nemocnica Košice
Lekárska fakulta Upjš Košice
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice

usporiadajú


XXXV. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ 
A DORASTU LF UPJŠ A DFN

XI. DÉMANTOV DEŇ

Prezident konferencie:
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Organizačný výbor:
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.
MUDr. Eva Sádová
PhDr. Miriam Mati
Libuša Herichová
Partneri
Ďakujeme.
XXXV. KONF. KLIN. DETÍ A DORASTU LF UPJŠ A DFN XI. DÉMANTOV
XXII. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal