Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY
21. - 23. 10. 2019
Miesto konania
Hotel Stupka
Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Prihlášky na konferenciu

Aktívna účasť do:
10. 9. 2019 (vrátane názvu príspevku)
Pasívna účasť do:
14. 10. 2019

Formy prezentácie:
prednášky, postery 
(trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia


Abstrakt prosím zasielajte mailom na marketing@amedi.sk najneskôr do: 25. 9. 2019


Abstrakty

* Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail)
  napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora
  podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora
  podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal