XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY - amedi.sk
Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY
21. - 23. 10. 2019
Miesto konania
Hotel Stupka
Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Hotel Stupka, Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno
Miesto konania
Hotel Stupka, Tále okr. Brezno

Termín konania
21. – 23. október 2019

Odborný výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
Mgr. et. Mgr. Adriana Mečochová
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
MUDr. Jana Kerlik PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková

Odborné témy
* Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, opatrenia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva, výsledky IP, plnenie NIP)
Alimentárne nákazy, Epidémie
Zoonózy a nákazy prenášané vektormi
Neuroinfekcie
Surveillance nozokomiálnych nákaz, efektívnosť opatrení pri výskyte epidemiologicky závažných nákaz
Surveillance chronických neprenosných ochorení, intervencie
Kazuistiky
Varia

Harmonogram
Začiatok: 21. 10. 2019
Registrácia: od 10.00 hod.
Otvorenie konferencie: 21. 10. 2019 o 13.00 hod.
Ukončenie: 23. 10. 2019 o 13.00 hod.

©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal