Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXIV. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
18. – 20. októbra 2018
Miesto konania
EXPO CENTER
K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 8. 2018.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk,
prípadne mailom na kongresový sekretariát – Mgr. Klára Steiningerová
e-mail: steiningerova@amedi.sk
V odbornom programe plánujeme zaradiť samostatné bloky pre KAZUISTIKY a VIDEOPREZENTÁCIE.

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH
Prednáška – dĺžka trvania: 7 minút, kazuistika: 7 minút, videoprezentácia: 10 minút


ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.). Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.
Každý účastník dostane výtlačok príspevkov z kongresu.
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal