organizátor podujatia www.amedi.sk
SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SLS
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v BANSKEJ BYSTRICI
XXV. ČERVENKOVE DNI
PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY
Miesto konania
Hotel Stupka
Tále 100, 977 01 Horná Lehota
Termín podujatia
24.-25. 8. 2021
Koniec registrácie 22. 08. 2021
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
Formy prezentácie: prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia
Miesto konania: TÁLE – hotel STUPKA okr. Brezno
Začiatok: 24. 8. 2021
Registrácia: od 9.00 hod.
Otvorenie konferencie: 24. 8. 2021 o 13.00 hod.
Ukončenie: 25. 8 .2021 o 13.00 hod

Konferenčný poplatok:
Členovia Sevs Nečlenovia
1 deň 10 € 15 €
2 dni 20 € 30 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.
Zvýhodnené poplatky platia pri úhrade prevodom po dodržaní stanovených termínov.

Iné poplatky:
Obed 
24. 8. 2021
Večera
24. 8. 2021
Obed 
25. 8. 2021
10 € 15 € 10 €

Spôsob platby
• Úhrada konferenčného poplatku: prevodným príkazom na číslo účtu

majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 240821
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

* V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.
* V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako
variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka
na účely identifikácie platiteľa.

Abstrakty
*
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe
(e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,
dĺžka max. 1 strana A4.
* Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
* Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
* Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.
Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.
Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho
autora podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty zasielajte na novosedlikova@amedi.sk do 15. 7. 2021
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal