Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXVII. GETLÍKOV DEŇ
Celoslovenská pracovná konferencia
s medzinárodnou účasťou
Miesto konania
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
REGISTRÁCIA
7:30 - 8:30 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok zahrňuje vstup na odborné prednášky, suplementum kompletného znenia prednášok.
Kongresové materiály (taška, suplementum) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní stanovených termínov.
Lekár 15 €
Sestra 10 €
Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Sestry sa musia prihlásiť elektronicky na portáli SkSaPA.

Spôsob platby
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 10.3.2017)
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 16317
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Úhrada prevodom do 10. 3. 2017

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal