organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB v Ružinove
XXXI. Ponťuchov deň
Možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení
Termín podujatia
7. 5. 2021
Koniec registrácie 07. 05. 2021
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
Program Pontuchovho dňa 7.5.2021

15:00
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Otvorenie semináru

15:00-15:20
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Screening karcinomu děložního hrdla ve světle současných poznatků
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
1. prednáška sympózia podporeného spoločnosťou Roche

15:20-15:40
prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.
Opreračná liečba v onkogynekológií
Gynekologicko-pôrodnícka klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

15:40-16:00
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Súčasný pohľad na liečbu rakoviny krčka maternice
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

16:00-16:20
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
Karcinóm prsníka - novinky z konferencie St. Gallen 2021
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK, Martin

16:20-16:30
MUDr. Jakub Daniš
HPV DNA test - spoľahlivý nástroj pre diagnostiku nádoru krčka maternice
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
2. prednáška sympózia podporeného spoločnosťou Roche

16:30-16:40
Diskusia

16:40-16:50
Prestávka

16:50-17:00
MUDr. Lívia Melníková
Súčasné možnosti liečby anémie v onkogynekologickej starostlivosti
Prednáška podporená spoločnosťou Swixx Biopharma

17:00-17:20
MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.
Prekancerózy krčka maternice v tehotnosti
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

17:20-17:40
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Analýza onkogynekologickej starostlivosti v Bratislavskom kraji
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB

17:40-18:10
Diskusia
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal