Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Detská fakultná nemocnica Košice
Sekcia pediatrickej intenzívnej starostlivosti SPS
Sekcia pediatrickej anestéziológie SSAIM
KPAIM DFN Košice a UPJŠ LF
Detské ARO Košice, o.z.
XXXIII. INTERNAL MEETING SEKCIE INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI V PEDIATRII
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 1. 8. 2021 po 1. 8. 2021
Lekár 15 € 20 €
Sestra 10 € 15 €

INÉ POPLATKY
17. 9. 2021 18. 9. 2021
Obed 10 € 10 €
Spoločenská večera 15 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU

– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
                         Banka: UniCredit Bank 
                         SWIFT: UNCRSKBX
                         IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                         Číslo účtu: 1026852003/1111
                         Variabilný symbol: 170921
                         (pri online registrácii použite číslo zálohovej faktúry)
                         Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.

Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal