Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Pohľad na klinickú biochémiu ako predmet výučby a diagnostický odbor
Ladislav Turecký
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Biochémia je relatívne mladá disciplína, ktorá sa odštiepila od
organickej chémie. Biochémia sa zaoberá zložením živej hmoty
a procesmi látkovej premeny (metabolizmom), ktoré v nej neustále
prebiehajú. Úroveň poznania živej hmoty a podstaty patologických
procesov sa dostáva v súčasnosti až na molekulovú úroveň.
Klinická biochémia je aplikovanou formou biochémie, využívajúcou
poznatky biochémie o metabolických procesoch v ľudskom
organizme, poznatky patobiochémie o zmenách týchto procesov
u chorého človeka a poznatky analytickej chémie na diagnostiku
jednotlivých chorôb.
Interná med.; 15 (7-8): 317-319
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by