Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Pohľad na klinickú biochémiu ako predmet výučby a diagnostický odbor
Ladislav Turecký
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Biochémia je relatívne mladá disciplína, ktorá sa odštiepila od
organickej chémie. Biochémia sa zaoberá zložením živej hmoty
a procesmi látkovej premeny (metabolizmom), ktoré v nej neustále
prebiehajú. Úroveň poznania živej hmoty a podstaty patologických
procesov sa dostáva v súčasnosti až na molekulovú úroveň.
Klinická biochémia je aplikovanou formou biochémie, využívajúcou
poznatky biochémie o metabolických procesoch v ľudskom
organizme, poznatky patobiochémie o zmenách týchto procesov
u chorého človeka a poznatky analytickej chémie na diagnostiku
jednotlivých chorôb.
Interná med.; 15 (7-8): 317-319
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by