Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pohľad na patomechanizmy novorodeneckej sepsy z hľadiska proteomiky ii
Barbora Zoľáková, Vladimír Zoľák, Mirko Zibolen
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Novorodenecká sepsa alebo infekcia v prvých týždňoch života je príčinou úmrtí viac ako 1 milióna novorodencov ročne. Z klinického hľadiska rozlišujeme systémovú zápalovú odpoveď (SIRS) s bakteriémiou, sprevádzanú zmenami telesnej teploty, zvýšenou zápalovou aktivitou, tachykardiou, tachypnoe. Ťažká sepsa je charakterizovaná kardiovaskulárnym alebo respiračným zlyhávaním. Najťažším stupňom je septický šok vyúsťujúci do multiorgánového zlyhania. V novorodeneckom veku nemožno presne odlíšiť jednotlivé štádiá sepsy. Taktiež neexistuje vhodný laboratórny marker pre včasnú diagnostiku ochorenia.
novorodenec sepsa patomechanizmus diagnostika
Pediatria (Bratisl.) 2011; 6 (3): 127-129
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by