Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Pohlavné rozdiely v koncentráciách kardiobiomarkerov v cirkulácii
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wavruch
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2019
Rozdiely v sérových koncentráciách kardiovaskulárnych biomarkerov nám ponúkajú pohľad do sexuálnej rozdielnosti biologických dráh vývoja kardiovaskulárnych ochorení.
Framinghamská klinická štúdia ponúkla analýzu 71 kardiovaskulárnych biomarkerov v sére u 7 184 účastníkov (54 % žien, priemerný vek 49 rokov) a 61 biomarkerov (86 %) sa významne odlišuje svojimi hodnotami v sére u oboch pohlaví – 37 z nich je zvýšených u žien (adipokíny, zápalové markery) a 24 z nich je zvýšených u mužov (markery fibrózy a funkcie trombocytov). Pohlavné rozdiely sú najvýraznejšie medzi premenopauzálnymi ženami oproti mužom a s klesajúcimi rozdielmi u postmenopauzálnych žien bez užívania hormonálnej náhradnej liečby. Tieto biomarkery našepkávajú, akými (biologickými) dráhami sa uberajú kardiovaskulárne ochorenia u oboch pohlaví.

Sex differences in circulating biomarkers of cardiovascular disease
Differences in circulating biomarkers of cardiovascular disease provide insights into biological pathways that contribute to sex differences in cardiovascular disease.
Framingham Heart Study: 71 circulating cardiovascular biomarkers in 7 184 participants (54% women, mean age 49 years) and 61 biomarkers (86%) differed significantly between men and women – 37 were higher in women (adipokines, inflammatory markers) and 24 were higher in men (fibrosis and platelet markers). Sex differrences were most pronounced between pre-menopausal women versus men, with attenuated differences among post-menopausal women not taking hormone replacement therapy. These biomarkers reflect pathways implicated in cardiovascular disease in men and women
Keywords: cardiovascular biomarkers, sex differences in cardiovascular biomarkers, sex differences in cardiovascular diseases
kardiovaskulárne biomarkery pohlavné rozdiely v kardiobiomarkeroch kardiovaskulárne ochorenia u mužov a u žien
Interná med. 2019; 19 (12): 493-495
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by