Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Polycystická choroba obličiek
Tibor Sedlák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Polycystická choroba obličiek (PKD) je ochorenie podmienené viacerými genetickými defektmi lokalizovanými prevažne na 16. chromozóme. Ochorenie prebieha často bez klinických príznakov, a preto je počas života diagnostikovaných menej ako 50 % prípadov. Základným pilierom diagnostiky je rodinná anamnéza, ultrazvukové vyšetrenie obličiek a v sporných prípadoch genetické vyšetrenie. K progresii PKD do konečného zlyhania obličiek (ESRD) dochádza následkom tlaku zväčšujúcich sa cýst na okolitý zdravý parenchým obličky a progredujúcej glomerulosklerózy. Vyskytuje sa najčastejšie v strednom alebo neskoršom veku, bola však pozorovaná aj u detí. Faktory zhoršujúce prognózu ochorenia sú: stanovenie diagnózy v mladšom veku, mužské pohlavie, opakované epizódy makroskopickej hematúrie, hypertenzia, proteinúria, zväčšujúca sa veľkosť obličiek. Ochorenie môže byť komplikované vznikom aneuryzmy v CNS, dilatácie aorty, chlopňových srdcových chýb, divertikulózy hrubého čreva, hernie brušnej steny a inguinálnej hernie. V liečbe sa v súčasnosti obracia pozornosť na využitie blokátora receptorov pre vazopresín V2. Nevyhnutná je dôsledná liečba hypertenzie, v ktorej dominujú blokátory RAAS, amilorid, prísna reštrikcia príjmu bielkovín na 1 g/kg/deň, obmedzenie kofeínu. Z eliminačných metód prvé miesto zastáva hemodialýza. Transplantácia obličiek má dobré výsledky, treba však brať do úvahy špecifiká tohto ochorenia a z nich vyplývajúce komplikácie.
PKD diagnostika liečba
Interná med. 2010; 10 (2): 78-82
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by