Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Polymyalgia rheumatica – nepoznané ochorenie starších
Želmíra Macejová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
Polymyalgia rheumatica (PMR) je ochorenie charakterizované stuhnutosťou a bolesťou ramenného a bedrového pletenca. Postihuje častejšie starších jedincov. Môže sa vyskytnúť samostatne alebo v spojení s obrovskobunkovou arteritídou (OBA). OBA je systémová vaskulitída, ktorá zasahuje veľké a stredné cievy. Najčastejšie postihuje aortu a jej hlavné vetvy. Často zasahuje aj temporálnu artériu. Choroba je typická pre starších ľudí vo veku 70 – 80 rokov. PMR a OBA sa často vyskytujú súčasne. V článku je opísaná etiológia, klinický obraz, diagnostika a terapeutické
princípy PMR.

Polymyalgia rheumatica – an unrecognized disease of the elderly
Polymyalgia rheumatica (PMR) is a disease characterized by stiffness and pain in the shoulder and hip. It affects more often older individuals. It may occur alone or together with the giant cell arteritis (GCA). GCA is a systemic vasculitis that affects large and medium vessels. It affects an aorta and its main branches. Often, the temporal artery is also affected. The disease is typical for elderly people aged 70-80 years. PMR and GCA often occur at the same time. The article describes etiology, clinical manifestation, diagnosis and therapeutic principles of PMR.
Keywords: polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis, clinical picture, diagnosis, treatment
polymyalgia rheumatica obrovskobunková arteritída klinický obraz diagnóza liečba
Interná med. 2018; 18 (5): 232-234
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by