Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Pooperačná konsolidačná medikamentózna liečba endometriózy
T. Bielik, M. Ňachajová, Š. Krivuš, P. Žúbor, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Endometrióza je hormonálne dependentné ochorenie spájané s dysmenoreou, dyspareuniou, chronickou pelvic pain a infertilitou, čím výrazne ovplyvňuje kvalitu života. Prevalencia ochorenia v reprodukčnom veku sa odhaduje na 5 – 10 %. Najfrekventovanejšou klinickou manifestáciou ochorenia je infertilita, pelvic pain a pelvické tumory. Na endometriózu by sa malo pozerať ako na chronické ochorenie vyžadujúce dlhodobý liečebný plán s maximálnym úsilím využitia medikamentóznej liečby a so snahou vyhnúť sa opakovaným chirurgickým intervenciám. Pri prevencii rekurencie je posun od krátkodobej aplikácie intenzívnej liečby (GnRHa) k dlhodobej liečbe s preparátmi s minimom vedľajších účinkov a vysokou komplianciou.
endometrióza chirurgická liečba konzervatívna liečba
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 136 – 141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by