Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Popôrodné krvácanie
J. Daniš, M. Borovský, A. Krištúfková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Popôrodné krvácanie je jedna z 3 hlavných príčin materskej mortality vo svete. Popôrodné krvácanie je celosvetovo zodpovedné približne za 27 % z 303 000 materských úmrtí ročne, pričom okolo 20 miliónov žien poznačí dlhodobými následkami. V súčasnosti zohráva významnú úlohu fenomén tzv. demedicinalizácie pôrodníctva. Na lepšie pamätanie príčin popôrodného krvácania sa používa už známa mnemotechnická pomôcka 4 T – tonus, trauma (poranenie), tkanivo a trombín.

Postpartum bleeding
Postpartum bleeding is one of 3 main causes of maternal mortality in the world. Worldwide, postpartum bleeding is responsible for approximately 27% out of 303 000 maternal deaths yearly, while about 20 million women are then afflicted by long-term consequences. Nowadays the phenomenon of so-called de-medicalisation of obstetrics plays an important role. For better remembering the causes of postpartum bleeding the already well-known mnemonic tool is used 4 T -tonus, trauma (injury), tissue and thrombin.
Keywords: postpartum bleeding, uterus hypotonia, abnormal placental invasion, uterus rupture, uterus inversion
popôrodné krvácanie hypotónia maternice abnormálna invázia placenty ruptúra maternice inverzia maternice
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 40 – 44
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by