Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
POPÔRODNÝ CHORIOKARCINÓM
L. BOROVSKÁ, B. HOLDA, S. FILKOR
SÚHRN
Kazuistika opisuje prípad popôrodného choriokarcinómu u 22-ročnej prvorodičky z gravidity po umelom oplodnení – kryoembryotransfere. Po opakovaných krvácaniach bola gravidita pre abrupciu placenty v 26. gestačnom týždni ukončená cisárskym rezom. Pri kyretáži, pre atak krvácania v šestonedelí, bol diagnostikovaný gestačný choriokarcinóm, ktorý bol vyliečený polychemoterapiou.

SUMMARY

The case report describes a case of postpartum choriocarcinoma in a 22-year-old primipara from pregnancy after in vitro fertilisation - frozen embryo transfer. After repeated bleedings, the pregnancy was terminated by caesarean section due to placental abruption in the 26th gestational week. During curettage, due to a bleeding attack in the six weeks, gestational choriocarcinoma was diagnosed and cured by polychemotherapy.
Keywords: choriocarcinoma, bleeding, pregnancy, puerperium, in vitro fertilisation
choriokarcinóm krvácanie gravidita šestonedelie in vitro fertilizácia
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 173 – 176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by