Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická urológia
Poranění ledvin u dětí
Ivo Novák, Richard Fiala, Petr Morávek jr., Leona Janoušková, Baker Khalid, Petr Kutílek, Jaroslav Koudelka, Miroslava Králová, Peter Kuliaček, Martin Toušek, Libor Janeček, Pavel Rejtar, Jan Kopřiva, Jana Dědková, Antonín Krajina, Jan Raupach, Pavel Eliáš, Milan Bayer, Antonín Lukeš, Tomáš Chyba, Skálová Sylva, Elen Urbanová, Vižďa Jaroslav
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Cíl: Retrospektivně zhodnotit vyšetřovací metody, léčbu a její výsledky u poranění ledvin dětí. Materiál a metody: V letech 5/2000-12/2007 jsme léčili 31 poranění ledvin u dětí. Průměrný věk byl 9 let (3-14 let). Levostranné poranění bylo u 14 (45 %), vpravo u 13 (42 %) (z toho u tří byla solitární ledviny - 23 %), oboustranně u 4 (13 %) dětí. Sdružená poranění s jinými parenchymovými orgány byla u 7 (23 %) dětí. Příčinou poranění byl u 20 (65 %) tupý úder do oblasti ledviny, u 5 (16 %) pád z výšky, 5 (16 %) autonehod a jednou (3 %) tupé stlačení břišní stěny. Dvacet jedna (68 %) dětí udávalo poúrazovou makrohematurii a 29 (94 %) bolesti břicha. Ultrasonografické vyšetření bylo provedeno u 29 (94 %). Toto vyšetření bylo doplněno u 20 (65 %) kontrastní computerovou tomografií (CT). Jiná doplňující vyšetření byla: vylučovací urografie (IVU), magnetická rezonance (MRI), břišní angiografie a ascendentní pyelografie. Konzervativně (imobilizace, podání hemostyptik) bylo možno postupovat ve 29 (94 %). Pouze ve dvou (6 %) byla indikována operační revize (odtržení pólu ledviny s hematomem, urinomem a s projevy akutně vzniklé poúrazové maligní hypertenze, v druhém případě šlo o nemocnou s avulzí cévní stopky). Výsledky: Ultrasonografií a CT jsme diagnostikovali: 18 (58 %) poranění I. stupně, u 6 (19,5 %) II. a III. stupně, u 6 (19,5 %) IV. stupně a u jednoho (3 %) V. stupně. Shoda určení stupně poranění stanoveného ultrazvukem a kontrastním CT byla v souboru 87 %. Všechna poranění I. stupně se vyhojila bez následků. U poranění II.-IV. stupně byly ultrasonograficky zjištěny jizvy parenchymu. Isotopová vyšetření potvrdila jizvy, funkce ledvin byly ale dobré. Pouze jednou jsme zaznamenali sekundární hypertenzi. Závěr: Základními vyšetřovacími přístrojovými technikami u poranění ledvin jsou ultrasonografie a kontrastní CT. Jsou schopny plně určit stupeň poranění. V taktice léčby převažuje konzervativní přístup. Vynucené chirurgické ošetření se snaží zachovat orgán. Výsledky u takto zvolené léčebné taktiky jsou velmi dobré. Nemocní vyžadují sledování.
Klíčová slova: ledvina, úraz, diagnostické postup, léčba
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 113-118
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by