Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Poranenia gastrointestinálneho traktu pri gynekologických operáciách
P. Urdzík, R. Dudič, V. Dudičová, E. Tóth
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Poranenia gastrointestinálneho traktu pri gynekologických operáciách sú relatívne zriedkavé, avšak ich včasné rozpoznanie a správny manažment výrazným spôsobom znižujú morbiditu a mortalitu pacientok. V práci sú opísané poranenia gastrointestinálneho traktu, diagnostika a následné ošetrenie prípadov vo forme kazuistík.
gynekologická operácia poranenie čreva poranenia hrubého čreva
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 23 – 26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by