Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Pôrody a potraty v Slovenskej republike v roku 2018
Miroslav Korbeľ, Zuzana Nižňanská, Zuzana Kosibová, Peter Kaščák, Jozef Záhumenský, Zuzana Podmanická
V práci sa analyzuje stav pôrodníc, pôrodov a potratov v Slovenskej republike za rok 2018. Počet pôrodníc v roku 2018 klesol na 51 a počet pôrodov na 57 085. Frekvencia viacplodových tehotností stúpla na 1,29 %. Frekvencia amniocentéz bola 3,1 % (1 664 amniocentéz), pričom záchyt chromozómových abnormalít bol 7,33 % (122 prípadov). V roku 2018 bolo v štátnych a súkromných nemocniciach ošetrených 7 163 spontánnych potratov, 4 399 interrupcií, 337 indukovaných potratov pre závažné vrodené chyby plodu, 669 ektopických gravidít a 50 hydatidóznych mol.
Deliveries and abortions in the Slovak Republic in 2018
The analysis of maternity hospital state, childbirths, and abortions in the Slovak Republic in the year 2018 is presented. The number of maternity hospitals in the years 2018 decreased to 51, and the number of deliveries decreased to 57,085. The frequency of multiple pregnancies increased to 1.29 %. The rate of amniocentesis was 3.1 % (1,664 cases), where 7.33 % (122 cases) out of them were positive for chromosomal abnormalities. In the state and private hospitals, there were managed 7,163 spontaneous abortions, 4,399 legally induced abortions, 337 terminations of pregnancy for foetal severe congenital abnormalities, 669 ectopic pregnancies, and 50 hydatidiform moles.
Keywords: delivery, multiple pregnancies, amniocentesis, abortion, ectopic pregnancy, hydatidiform mole
pôrod viacplodová gravidita amniocentéza potrat extrauterinná tehotnosť mola hydatidóza
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 61-66
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by