Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Poruchy obličkových ciev u detí
Miroslav Šašinka, Katarína Furková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Autori zhŕňajú súčasný stav vedomostí o chorobách obličkových ciev so zameraním na dedičné/vrodené choroby a ich význam v pediatrii. Artériovenózne aneuryzmy sú síce častejšie získané ako vrodené, ale je potrebné na ne myslieť najmä v diferenciálnej diagnostike artériovej hypertenzie. Renálne artériovenózne malformácie, t.j. abnormálne  spojenie medzi intrarenálnym artériovým a venóznym systémom môžu byť príčinou mnohých závažných stavov  (makroskopickej hematúrie, anémie, závažnej artériovej hypertenzie, kongestívneho zlyhania srdca). Získaná forma  artériovenóznych malformácií – artériovenózna fistula patrí k častým komplikáciám biopsie obličiek. Stenóza renálnej  artérie je u detí najzávažnejšou príčinou renovaskulárnej hypertenzie. Rozvoj zobrazovacích metód diagnostiky sa  podieľa na tom, že stenóza sa čoraz častejšie diagnostikuje už v detskom veku a podstatne sa zlepšili metódy jej liečby. Vedomosti o chorobách obličkových ciev musia patriť do arzenálu základného vzdelania každého pediatra.
poruchy obličkových ciev artériovenózne aneuryzmy renálne artériovenózne malformácie stenóza renálnej artérie artériove-nózna fistula
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by