Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Komentáre
Postavenie inhibítorov angiotenzín – konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie a cilazapril
Marian Sninčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2004
Príspevok stručne rozoberá súčasný náčrt významu blokády renín - angiotenzín - aldosterónového systému v liečebnej schéme artériovej hypertenzie. Poukazuje i na niektoré ďalšie cenné indikácie v použití blokátorov konvertázy angiotenzínu I (sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení). Vďaka svojim vlastnostiam novší inhibítor konvertázy ACE cilazapril s vysokou selektivitou a špecifickosťou účinne inhibuje plazmatický aj tkanivový ACE, napomáha reverzii štrukturálnych cievnych zmien, obnove endoteliálnej rovnováhy a predchádza patologickým zmenám cievnej steny a orgánovému poškodeniu. Je veľmi dobre tolerovaný (minimálny výskyt suchého kašľa porovnateľný s placebom). Je zrejmé, že inhibítory ACE stále majú čo ponúknuť a ich použitie sa neustále rozširuje na nové indikácie.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by