Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Postihnutie kardiovaskulárneho systému pri idiopatických zápalových ochoreniach čreva
Ľubomír Tomáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2013
Crohnova choroba a ulcerózna kolitída sú hlavnými predstaviteľmi nešpecifických črevných zápalov. Dominantne postihujú tráviaci trakt, no súčasne majú početné systémové extraintestinálne manifestácie. Z nich sa do popredia v súčasnosti dostávajú hlavne kardiovaskulárne manifestácie. Údaje o ich druhu a výskyte sa rôznia. Hoci sa niektoré vyskytujú často, zvyčajne sú asymptomatické. Takýmto príkladom sú perikarditídy a myokarditídy. Závažnejším problémom býva ischemická choroba srdca či iné arteriálne a najmä venózne trombembolické príhody. Ich incidencia stúpa s vekom, ale, paradoxne, najviac ohrození sú mladší pacienti s aktívnym ochorením, hlavne v štádiách relapsov a perzistujúcej aktivity črevných zápalov. Navodením remisie účinnou protizápalovou liečbou klesá riziko týchto príhod na úroveň bežnej populácie.
Crohnova choroba ulcerózna kolitída kardiovaskulárne postihnutie
Interná med. 2013; 13 (12): 516-519
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by